එක්සත් ජාතීන්ගේ සාම සාදක හමුදා වන්ට බරපතල චෝදනා එල්ල වේ. ඒ ස්ත්‍රී දුෂණය ඇතුළු ලිංගික අපරාද සම්බන්දයෙනි. මේ තත්වය වැඩි වශයෙන් වාර්තා වන්නේ ප්‍රංශ යටත්විජිතයන්ව පැවති රටවල් වලිනි. මෙම හමුදාවන්ට ස්ත්‍රී පුරුෂ සමාජ බාවය ගැන පුහුණුවක්ද ලබා දෙයි. ඒ සාම සාදක මෙහෙයුම් වලට යාමට පෙරය. මේ තත්වය වෙනස් කිරීමට එක් යෝජනාවක් වී ඇත්තේ වැඩි කාන්තා ප්‍රතිශතයක් බදවා ගැනීමය. එහෙත් ඇතැමෙක් පවසන්නේ මෙය විසදුමක් නොවන බවයි. මක්නිසාද මෙය පුරුෂදිපත්ය පිළිබද ගැටලුවක් බැවිනි.

මෙම ලිපිය සම්පුර්ණයෙන් ඉංග්‍රීසි බසින් කියවීමට පහත සබැදියාව හා යොමු වන්න.

http://www.aljazeera.com/indepth/features/2017/07/sending-wrong-people-peace-170730092412515.html

Advertisements