ඇය ජිවත් වන්නේ උතුරු ඉරාකයේය. නම එඛල්සය. සිදුවීම වන විට ඇයට වයස අවුරුදු 14 කි. මෙසේ කලේ අයි එස් සටන්කාමීන් විසිනි. ඔවුන් මෙම දැරියව මාස 06 ක කාලයක් ලිංගික වහලියක් ලෙස තබා ගත්හ. සිද්දිය වුයේ 2014 දිය. ඇගේ කතාවට අදාල වීඩියෝව පහතින් ඇත.

http://www.bbc.com/news/av/world-middle-east-40680098/yazidi-survivor-i-was-raped-every-day-for-six-months

 

 

 

Advertisements