1500

චෝලි යනු අතුරුදහන් වූ පුසෙකි. මෙම පුසාට වසර 06 කට පසුව සිය හිමිකාරිය හමුව තිබේ. අතුරුදහන් වුයේ 2010 වසරේදීය. ඇගේ අයිතිකාරිය රෙබෙකා ලිය. අතුරුදහන් වුයේ  පශු වයිදය වරයකු වෙත රැගෙන යමින් සිටියදීය. පුසා සුරතල් සතුන් ගෙන යන වාහනයෙන් බිමට පැන තිබේ.  පුසාත් හිමිකාරියත් බොහෝ සතුටු වූ බව වාර්තා වේ.

මෙම ලිපිය සම්පුර්ණයෙන් ඉංග්‍රීසි බසින් කියවීමට පහත සබැදියාව වෙත යොමු වන්න.

http://www.theguardian.com/lifeandstyle/2016/apr/24/chloe-missing-cat-reunited-owner-after-six-years-caerphilly

Advertisements