939

මේ පුවත ඉන්දුනිසියවෙනි. තොරතුරු හෙළිදරවු කරන්නේ හියුමන් රයිට් වොච් සන්විදානයයි. ඉන්දුනීසියාවේ මානසික අබාද සහිත පුද්ගලයින් මාංචු දමා සිරකර තැබේ. මේවා නීතිවිරෝදී බවිතාවන්ය. මෙවැනි පුද්ගලයින් 19000ක් පමණ එරට අසරණ බාවයට පත්ව සිටි. හේතුව මානසික සවුක්ය පහසුකම් සහ ප්‍රජාවේ සහයෝගය නොමැතිවීමය. එරට මෙම බාවිතය තහනම් කර අවුරුදු 40 ක් වුවද එය තවමත් පවතින බව වාර්තා වේ.

මෙම ලිපිය සම්පුර්ණයෙන් ඉංග්‍රීසි බසින් කියවීමට පහත සබැදියාව හා යොමු වන්න.

http://www.theguardian.com/global-development/2016/mar/21/living-in-hell-indonesia-mentally-ill-people-chained-confined-human-rights-watch-report

Advertisements