870923da13ed452191f636b8e97db6fc_18d0d8f9c247f245f4a889e4a578587ced_18නවසීලන්තයේ අදිරාජ්‍ය වාදී කොඩිය වෙනස් කිරීම පිළිබද චන්දයේ අවසාන අදියර ආරම්බ වී ඇත. එය ඉදිරියට පුරා සති තුනක් පැවතේ. ප්‍රතිපලය ලැබීමට නියමිතව ඇත්තේ මාර්තු 24 වැනිදාය. එහි ජනගහනය මිලියන 4.7 ක් වේ. රටේ මෙතෙක් පැවති ජනමත විචාරන වල අඩුවෙන්ම චන්දය ප්‍රකාශ වී ඇත්තේ මෙම ජනමත විචාරනයේදීය. දැන් ඕස්ට්‍රේලියාවේද එහි ජාතික කොඩිය වෙනස් කල යුතු බවට උද්ගෝෂණ ආරම්බ වී තිබේ. නවසීලන්ත අගමැතිවරයා ප්‍රකාශ කලේ ජනතාවට ජිවිත කාලයේ එක වරක් ඇතුලත කොඩිය වෙනස් කිරීමෙහිලා අවස්ථාව ලැබී ඇති බවය.

මෙම ලිපිය සම්පුර්ණයෙන් ඉංග්‍රීසි බසින් කියවීම සදහා පහත සබැදියාව වෙත යොමු වන්න.

http://www.aljazeera.com/news/2016/03/zealand-vote-change-flag-160303052257992.html

Advertisements