2e99c4c519704a918740d0587fd481a6_18e79d545cf10f4217966cc1498ec76e5e_18ඇමෙරිකන් පොලිසියේ වෙඩි තැබීමෙන් තරුණ සෝමාලි සරණාගතයාගේ තත්වය බරපතල වී තිබේ. ඔහුට වයස අවුරුදු 17කි. සල්ට් සිටි වලට පැමිණි සිය ගණනක් දෙනා මෙයට විරෝදය පල කරමින් සිටි. ඔවුහු මේ පිළිබද වගවීම ඉල්ලා සිටියහ. තවද ඉස්මතු කල කරුණක් වුයේ සුළු ජාතික වින්දිතයින් සම්බන්දයෙන් පොලිසිය බලය බාවිතා කිරීම පිලිබදව ජාතික සාකච්චාවක් ඇති කිරීමය. මෙම සිදුවීම වුයේ සෙනසුරාදය. තරුණයාගේ නම අබ්දී මොහොමද්‍ය.

මෙම ලිපිය සම්පුර්ණයෙන් ඉංග්‍රීසි බසින් කියවීමට පහත සබැදියාව හා යොමු වන්න.

http://www.aljazeera.com/news/2016/03/utah-police-shoot-somali-teen-refugee-triggering-protest-160301021414439.html

Advertisements