3008 පිළිකාවකට ජොන්සන් ජොන්සන් බේබි පවුඩර් හේතුවෙයි. නඩුවේදී බේබි පවුඩර් කොම්පැනියට ගෙවීමට සිදුවූ වන්දිය එක්සත් ජනපද ඩොලර් මිලියන 72 කි. මෙම නියෝගය ලබා දුන්නේ මිසොරිහි ජුරි සබාවකි. අලාබය සදහා වන්දි පිළිකාවෙන් මියගිය කාන්තාවගේ පවුලේ උදවියට ගෙවීමට නියම වුනි. 2015 ඔක්තෝම්බර් මස වයස අවුරුදු 62 දි මෙම කාන්තාව මියගිය අතර නඩුව පවත්වාගෙන ගියේ ඇගේ පුතා විසිනි. ඒ රෝගය වැලදී වසර දෙකකට පසුවය. මෙම සමාගම තීන්දුවට විරුද්දව අබියාචනයකට යායුතු බව එහි නීතිඥයින් ප්‍රකාශ කරති.

මෙම ලිපිය ඉංග්‍රීසි බසින් සමුර්නයෙන් කියවීම සදහා පහත සබැදියාව වෙත යොමු වන්න.

http://www.theguardian.com/world/2016/feb/24/johnson-johnson-72-millon-babuy-talcum-powder-ovarian-cancer

Advertisements