1968ඇය ප්‍රසිද්ද ටු කිල් අ මොකින්බඩ් කෘතියේ කතුවරියයි. මිය යන විට වයස අවුරුදු 89 කි. මියගියේ ඇමෙරිකාවේ ඇලබාමා හිදීය. මොකින්බඩ් පල වුයේ 1961 දිය. එමගින් දකුණු ඇමෙරිකාවේ ජාතිවාදී ගැටළු අර්ථවත් කර තිබිණි. එයට පුලස්ති සම්මානය හිමි වුනි. 2007දි ජෝර්ජ් ඩබ්ලිවු බුෂ් ජනදිපතිවරයා ඇයට නිදහස පිළිබද ජනාදිපති සම්මානය ප්‍රදානය කළේය. නගරාදිපති මයික් කෙනඩි ඇගේ මරණය ස්ථිර කළේය. ඇය පුද්ගලිකත්වයට ඇති අයිතිය තරයේ ඇලුම් කළාය. ලි 1926 දි මොන්රෝවිලි හිදී උපත ලැබුවාය.

මෙම ලිපිය සම්පුර්ණයෙන් ඉංග්‍රීසි බසින් කියවීම සදහා පහත සබැදියාව වෙත යොමු වන්න.

http://www.theguardian.com/books/2016/feb/19/harper-lee-author-to-kill-a-mockingbird-dies-alabama

Advertisements