4704

2011 මාර්තු සිරියානු අර්බුදය හට ගැනිණි. මියගිය සන්කයාව 250000ත් 300000ත් අතර වේ. මිලියන 10 ක් අවතැන් විය. මිට පෙර ජිනීවා සාකච්චා දෙකේදීම යුද්දය අවසන් කිරීමට අපොහොසත් වුනි. දැන් සිරියානු විරුද්ද පක්ෂය ඉල්ලීමක් කරයි. ඒ සාම කතා වලට පෙර සිරකරුවන් නිදහස් කරන ලෙසයි. ඒ එක්සත් ජාතීන්ගේ මුලිකත්වයෙන් සිදුවීමට නියමිත ජිනීවා සාම සාකච්චා වලට පෙරය. බෂාර් අල් අසාද් ආණ්ඩුව සියගණනක් කාන්තාවන් හා ළමුන් ඇතුළුව දහස් ගණනක් රැදවියන් සිර කර ගෙන සිටි. මේ ඉල්ලීම කරන්නේ අන්යෝන්ය විශ්වාසය දිනා ගැනීමට වේ.

මෙම ලිපියඉංග්‍රීසි බසින් කියවීමට පහත සබැදියාව හා යොමු වන්න.

http://www.theguardian.com/world/2016/jan/30/syria-opposition-demands-release-of-prisoners-before-peace-talks

Advertisements