3843

සවුක්ය විශේෂඥයින් මෙසේ කියයි. එනම් එබෝලාට වඩා සිකා වයිරසය බරපතල ව්ශ්විය සවුක්ය තර්ජනයකි. ලතින් ඇමෙරිකාවේදී සිකා වයිරසය සොයා ගැනිණි. එබෝලා පැතිරගියේ අප්රිකාවෙදිය. එයින් මියගිය සන්කයාව 11000 කට වැඩිය. එබෝලා සමග සැසදීමේදී මෙතෙක් සිකා වයිරසය සදහා එන්නතක් සොයාගෙන නැත. මෙය ශරීරගත වූ 80%ක් කිසිම රෝග ලක්ෂණයක් පෙන්නුම් කරන්නේ නැත. මෙය ඓදිස් ඉජිප්ටි යන මදුරු විශේෂය මගින් බෝවේ.

මෙම ලිපිය ඉංග්‍රීසි බසින් කියවීමට පහත සබැදියාව හා යොමු වන්න.

http://www.theguardian.com/world/2016/jan/30/zika-virus-health-fears

Advertisements