f73907a8813b4f0395c2adba26550859_18739619a77bc14fe581bc042b92f9a4a2_18

අසාද්ගේ ළමයි බාෂා ඉගෙන ගන්නා අතර ව්නොදාංශ වලද නිරත වේ. මේ තත්වය නිරාවරණය වුයේ සිරියානු ජනාදිපති බෂීර් අල් අසාද්ගේ බිරිද මුණු පොතේ එනම් සමාජ මාද්‍ය ඔස්සේ තැබු සටහනකිනි. ඔහුගේ බිරිදගේ නම අස්මා අල් අසාද්ය. සිරියානු යුද්දයට අදට වසර 5 කි. ගැටුමෙන් මේ වන විට මියගිය සන්කයාව 250000ක්ට වැඩිය. අසාද්ට දරුවන් තිදෙනෙකි. 14 හැවිරිදි හෆිස් තාක්ෂණයට හා පරිගනයකට අසා කරන අතර රුසියානු බාෂාව ඉගෙන ගනී. 12 හැවිරිදි සයින් ස්පාඥඥ බාෂාව ඉගෙන ගන්නා අතර තුන්වැනියා වන 11 හැවිරිදි කරීම් චීන බාෂාව ඉගෙන ගන්නා බව වාර්තා වේ.

මෙම ලිපිය ඉංග්‍රීසි බාෂාවෙන් කියවීමට පහත සබැදියාව වෙත යොමු වන්න.

http://www.aljazeera.com/news/2016/01/assad-children-learn-languages-practice-hobbies-160123091337305.html

Advertisements