b7d7b17e2b8a47fdba34a598d1099700_1808b08586f29041538c4290be2e3cc846_18

ඇයි ඔබාමා ගුවන්ටනාමෝ සිරගෙදර වසා නොදමන්නේ? ඔහු දිවුරුම් දි දෙදිනකට පසු මෙම සිරගෙදර සියලු රැදවියන්ගේ නඩු සමාලෝචනය කරන්නයි විදායක නියෝගයකට අත්සන් තැබිණි. ඔහු දවල මන්දිරයට පැමිණියේ 2009 ය වසරේදීය. ඔබාමා කිවේ එහි පැමිණ වසරක් තුල ගුවන්ටනාමෝ වසා දමන බවය. 2010 වසරේ රැදවියන් 156 ක් නිදහස් කොට විදේශ රටවලට යවනු ලැබිණි. මෙම සිරගෙදර ආරම්බ කලේ 2002 ජනවාරි මාසයෙදිය. ජනවාරි 11 සිය 14 වැනි සංවස්තරය සමරයි. දැනට සිටින රැදවියන් ගණන 105 කි. එය 60 දක්වා අඩු කිරීමට පියවර ගන්නා බව පැවසේ. ඉතිරි අයව එක්සත් ජනපදයේ සිරගෙදර වලට යවනවද ඔවුන්ගේ නයිතික තත්වය සැලකිල්ලට ගන්නේද යන ප්‍රශ්න ඉතිරිව තිබේ.

මෙම ලිපිය ඉංග්‍රීසි බසින් කියවීමට පහත සබැදියාව හා යොමු වන්න.

http://www.aljazeera.com/indepth/features/2016/01/obama-guantanamo-bay-160110090611945.html

 

Advertisements