5436

බෙල්ල කපා මරා දැමීම දශක දෙකක් තුල ඉතා ඉහල ගිය බව සවුදි අරාබියාවෙන් වාර්තා වේ. මෙහිදී ෂරියා නිතිය අනුගමනය කෙරේ. මාරක නොවන වැරදි සහ මත්ද්‍රවිය වැරදි වලට මරණ දඩුවම දීම මෙසේ සවුදි රාජදානිය තුල ඉහල ගොස් තිබේ. 2015 වසර තුල මරණ දඩුවම ලැබූ සන්කයාව අවම වශයෙන් 157 ක් බව වාර්තා වේ. එයින් බෙල්ල කපා මරා දැමීම ඉහල අගයක් ගත් බව ලොව පුරා මරණ දඩුවම නිරීක්ෂණය කරන කණ්ඩායම් පවසති.

මෙම ලිපිය ඉංග්‍රීසි බසින් කියවීමට පහත සබැදියාව හා යොමු වන්න.

http://www.theguardian.com/world/2016/jan/02/saudi-arabia-beheadings-reach-highest-level-in-two-decades

Advertisements