මියන්මාරයේ නව නායකයා අයුන් සාන් සුකිය. ඇයට හිටපු හමුදා නායක තාන් ශුවිගේ සහයෝගය ලැබී ඇත. ඔවුන් අතර රහසිගත හමුවක් සිදුවූ බව හමුදා ජෙනරල්ගේ මුණුපුරා පවසා තිබේ. එය සිකුරාදා පුරා පැය 2 1/2 ක් ඔස්සේ පැවති ඇත. මුණුපුරා ඒ බව මුණු පොතේ සටහන් කළේය. වසර 25 කට පසුව ඔක්තෝම්බර් මස පැවති මැතිවරණයෙන් සුකීගේ පක්ෂය ජය ලැබිය. මෙහිදී සුකිට නායකත්වයට පත්වීමට බාදාවක් වූ විවස්ථාව සංශෝදනය කිරීමටද එකගත්වය පලවී ඇත.

මෙම ලිපිය ඉංග්‍රීසි බසින් කියවීමට පහත සබැදියාව හා යොමු වන්න.

http://www.bbc.com/news/world-asia-35019032

Advertisements