2000

ප්‍රාණ ඇපකරු කයිලා මුලර් මියගොස් තිබේ. මරණයට පෙර අයි එස් අයි නායකයා ඇයව බලහත්කාරයෙන් ලිංගික සබදතා සදහා යොදා ගත් බව වාර්තා වේ. මේ බව එකසත් ජනපද නිලදාරීන් ඇගේ පවුලේ උදවියට ප්‍රකාශ කර තිබේ. එනම් අබු බාකර් අල් බගධි ඇයව සිය බිරිද ලෙස තබා ගනිමින් අකණ්ඩව ඇය සමග බලහත්කාරයෙන් ලිංගික සබදතා පවත්වා ඇත. ඔහු ඉස්ලාම් රාජ්‍ය කණ්ඩායමේ නායකයා වේ. මුලර් සහන සේවකයෙකි. ඇය මියගිය ආකාරය පිළිබද ස්ථිර සදහනක් නැත. නමුත් ඇගේ පවුලේ උදවිය මෙය අයි එස් අයි ගාතනයක් බවට සැක පල කරති.

http://www.theguardian.com/world/2015/aug/14/islamic-state-leader-raped-kayla-muller-abu-bakr-baghdadi

Advertisements