20148259194714734_20

ඉන්දීය කුල හිනයින් තවමත් මිනිසුන්ගේ මලපහ ශුද්ද කිරීමේ කාර්යේ නිරත වේ. පාර්ලිමේන්තුව මිට විරුද්දව නීතියක්ද සම්මත කර ඇත. නමුත් මෙය අකණ්ඩව සිද්ද වේ. දලිට් කුලයේ පහල කොටස් වල අය මෙය ග්‍රාමීය මෙන්ම නාගරික පළාත් වලද සිද්ද කරනු ලැබේ. මෙම සම්මත කල නීතියට අනුව දඩුවම සහ දඩය දැඩි අතර ඇප දිය නොහැකි වරදක්ද වේ. එයට කසල ශෝදකයින් පුනුරුත්තාපනය කිරීමද ඇතුලත් වේ. එනම් විකල්ප ජිවනොපයකට පුහුණු කිරීම නිවසක් සහ ඉඩමක් ලබා ගැනීමට මුල්‍ය ආදාර ලබා දීම ණය ලබාදීම සහ ඔවුන්ගේ දරුවන්ට ශිෂ්‍යත්ව ලබාදීමද මෙම පුනුරුත්තාපන කටයුත්තට ඇතුලත් වේ. මෙම කසල ශෝදන කටයුත්ත ඉතාම පහත් ලෙස දලිත් කුල හිනයන්ට සිදුකරන කුලය මත පදනම් වූ වෙනස් කොට සැලකීමකි. එයට හින්දුන් මෙන්ම මුස්ලිම්වරුන්ද ඇතුලත් වේ. ඔවුන් වසර සිය ගානක් තිස්සේ සැලකුවේ කුල හිනයින් ලෙසය. එක්සත් ජාතීන්ට අනුව කසල ශෝදකයින්ගෙන් බහුතරය කාන්තාවන්ය. අගෝස්තු 15 නිදහස් දින කතාවේදී අගමැති නරේන්ද්‍ර මෝඩි කිවේ පිරිසිදු ඉදියාවක් යන වැඩපිළිවෙල යටතේ අවුරුද්දක් ඇතුලත සෑම පාසලක්ම ගැහැණු ළමුන් සදහා වෙනම වැසිකිලි තැනිය යුතු බවයි. කසල ශෝදනය මනුෂ්‍ය ගරුත්වය පිළිබද අයිතිය උල්ලන්ගනය කිරීමකි.

Advertisements