201481621246652734_20

මේ ලෝක සවුක්ය සංවිදානයේ ඉල්ලීමකි. එනම් වයිරසය බලපැ සියලු රටවල් සිය ප්‍රදාන ගුවන් තොටුපළවල් වරායවල් සහ බුමි මාරුවීම් වලදී සියලු මගින් පරික්ෂාවට බදුන් කල යුතුය. මෙම වයිරසයේ දරුණු බලපෑමට ලක්ව ඇත්තේ බටහිර අප්‍රිකානු ජාතීන්ය. එබොලා නිසා අසනීප වූ කිසිවෙකුට ගමන් කිරීමට අවසර නොදේ. නයිජීරියාවේ එබොලා නිසා 04 දෙනෙකු මියගොස් ඇති අතර තවත් දුසිම් ගණනකට රෝගය බෝවී තිබේ. බටහිර අප්‍රිකාවේ මියගිය මුළු ගණන 1145 ක් වන අතර රෝගය 2000 වැඩි ගණනකට පැතිර ගොස් ඇත.

Advertisements