ජනතා අදිකරණය (11) ;- ලක්ෂ 05 හි රන් ඔරලෝසුව නඩුව.

download
මේ SC (FR ) NO 1/2001 මුලික අයිතිවාසිකම් නඩුවයි. එවකට පෙත්සම්කාරියට වයස අවුරුදු 25 කි. අවිවාහකය. ඇය අසල්වැසි නිවසක වැඩ පල කළාය. එම නිවසේ අයිතිකරුවන්ගේ සුවමිපුරුෂයාගේ හා බිරිදගේ රත්තරන් ඔරලෝසු දෙකෙන් එකක් නැති විය. ඉන් එකක වටිනාකම රුපියල් ලක්ෂ 05 කි. එයට මෙම නඩුවේ පෙත්සම්කරියව සැක කොට අත්අඩංගුවට ගනු ලැබිණි. ඒ නාරාහේන්පිට පොලිසිය මගිනි. පොලිසියේදී ඇයට පහර දෙන ලදී. ලිංගික හිංසනයට මෙන්ම ඇය අවමන් සහගත සැලකිලි වලටද පාත්‍ර විය. ශේෂ්ට්‍රදිකරණයේදී ඇයට කරන ලද පහරදීම අදිකරණ වයිද්‍ය සාක්ෂි මගින් තහවරු විය.

මෙම නඩුව ශේෂ්ට්‍රදිකරන විනිසුරුවරුන් වන ප්‍රනාන්දු, ගුණසේකර සහ විග්නේශ්වරන් යන ත්‍රිපුද්ගල ශේෂ්ට්‍රදිකරන විනිසුරු මඩුල්ලක් ඉදිරියේ විබාග විය. පෙත්සම්කාරිය ඇන්ජලින් රොෂානා මයිකල්ය. ඇය අංක 100/14, ඉ යු දාබරේ මාවත, කොලබ 05 හි පදිංචිකාරියක් වේ. වගයුත්තරකරුවන් වුයේ නාරාහේන්පිට පොලිසියේ ස්ථානදිපති සෙල්වින් සාලේ, පොලිස්පති සහ නිතිපතිය. පෙත්සම්කාරිය වෙනුවෙන් ඩබ්ලියු ආර් සංජිව පෙනී සිටි අතර වගයුත්තරකරුවන් වෙනුවෙන් මනොහරද සිල්වා, විවේකා සිරිවර්දන ද සිල්වා (රජයේ නීතිඥ ) පෙනී සිටින ලදී. නඩු තීන්දුව ලීවේ ප්‍රනාන්දු විනිසුරු වන අතර එයට අනෙක් විනිසුරු දෙපලගේ එකගතාවය හිමි විය.

පෙත්සම්කරු සම්බන්දයෙන් 1978 ආණ්ඩු ක්‍රම විවස්ථාවේ එන 11, 13 (1) සහ 13 (2) වන වගන්ති වල සදහන් මුලික අයිතිවාසිකම් උල්ලංගනය වූ බව තීරණය කෙරිණි.

පෙත්සම්කරියව දින 03 ක් පොලිස් ස්ථානයේ රදවා ගෙන වදහිංසාව කෘර අමානුෂික සහ අවමන් සහගත සැලකිලි වලට පාත්‍ර කරන ලදී. ආචාර්ය නලින් සුවාරිස් මහතාද පෙත්සම්කරියව බැලීමට පොලිසියට ගොස් තිබිණි.

පෙත්සම්කාරියට 2002.09.30 දින හෝ ඊට පෙර රුපියල් රුපියල් ලක්ෂයක මුදලක් වන්දි වශයෙන් ගෙවීමට නියම වූ අතර රජය විසින් රුපියල් 70,000 ක්ද පළමු වගයුත්තරකරු පුද්ගලිකව රුපියල් 30,000 ක්ද ගෙවිය යුතු විය.

මෙහිදී දිවුරුම් පත්‍රය සකස්කරන තැනැත්තා දිවුරුම්පත් ප්‍රකාශක ලෙස සාමාන්යෙන් හදුන්වන නමුත් ඔහුව හෝ ඇයව ප්‍රකාශක ලෙස හැදින්වීමේ වරදක් නැති බවද තීරණය විය. ප්‍රකාශනය යන්න සදහන්ව තිබීම මගින් එම දිවුරුම් ප්‍රකාශය නිශ්ප්‍රබා කරන්නේද නැත. තවද පෙත්සම්කරු ප්‍රතිඥා දී යන්න සදහන් කිරීමෙන් ඇයගේ දිවුරුම්දීමේ වටිනාකම අඩු කරන්නේද නැත.

SUPREME COURT OF THE DEMOCRATIC SOCIALIST REPUBLIC OF SRI LANKA

In the matter of an application under Article 126 of the Constitution.

SC (FR) No. 1/2001

Petitioner

Angeline Roshana Michael, No. 100/14, E.U. Dabare Mawatha, Colombo-5.

Respondents

1. Selvin Saleh, Officer in Charge, Police Station, Narahenpitiya.

2. Inspector General of Police, Police Headquarters, Colombo 1.

3. Attorney General, Attorney General’s Department, Colomabo 12.

BEFORE: Fernando, J.

Gunasekara, J. and

Wigneswaran, J.

COUNSEL: W.R. Sanjeewa for the Petitioner;

Manohara de Silva for the 1st Respondent;

Ms Viveka Siriwardena de Silva, SC,

for the 2nd and 3rd Respondents.

ARGUED ON: 3rd June, 2002.

DECIDED ON: 2nd August, 2002.

Fernando, J.

The petitioner seeks relief from the Court for the alleged infringement of her fundamental rights Under Article 11, 13(1) and 13(2), by reason of her arrest by the 1st Respondent (the Officer in Charge [crimes] of the Narahenpita Police) at about 8.00 p.m. on 3.12.2000, her detention in Police custody thereafter until she was produced before a Magistrate shortly before noon on 5.12.2000, and the cruel, inhuman and degrading treatment to which she was subjected whilst in Police custody.

The petitioner is a 25 year old unmarried woman living at 100/14, Dabare Mawatha, Narahenpita, with her parents. She had been working as a domestic aide in a nearby household at 18/95, Dabare Mawatha, Narahenpita. This case is the sequel to the alleged theft of a gold wrist watch belonging to her employer’s wife (whom I will refer to as ‘the Complainant).

According to a statement made by the Complainant to the Narahenpita Police, at 9.40 a.m. on 4.12.2000, all four members of the family attended a party on 2.12.2000, and returned home in the early hours of the 3rd. Both the Complainant and her husband owned gold wrist watches each worth Rs. 500,000/-. Before going to sleep the Complainant left her husband’s watch on the dressing table and put her own (together with her jewellery ) in a wall cupboard, in their (upstairs) bedroom. The petitioner came for work as usual at 8.00 a.m. While the Complainant was downstairs the petitioner was working upstairs and left at about 12.15 p.m. She and her two children then worked upstairs. When she opened the wall cupboard at 10.50 a.m. for some other purpose, she had observed that her watch was there. It was only about 6.00 p.m. that evening, when she decided to put away the two watches that she found that her watch was missing. She checked with her husband, who said that he had not put it away. She had only one other employee, who had been on leave since 29.11.2000. She claimed that nobody other than the Petitioner went upstairs that day and therefore suspected that it was the Petitioner who had stolen the watch. Thereupon, ‘she got down the Petitioner’ –how, she did not say- and asked her to find the watch, but the Petitioner did not. Her statement makes no mention of any complaint, written or oral, to the Police that day. The Complainant, an Attorney-at-Law, gave no reason for failing to make a prompt complaint on the 3rd itself. The Respondents did not submit an affidavit from her, or any member of the family.

According to his ‘Out’ entry made at 10.00 a.m. on the 4th, the 1st Respondent set out to investigate the theft on a private vehicle (the registration number and ownership of which was not disclosed) accompanied only by constable Tissera. According to Tissera’s notes, they reached the Complainant’s residence only at 11.00 a.m. – taking one hour for the short journey.

In his affidavit the 1st Respondent described the subsequent events utmost brevity.

“…….I went with two other police officers to the [Complainant’s] residence and commenced investigations. At about 5.10 hours [sic] on the same day I went to the residence of the Petitioner and arrested [her] on suspicion and thereafter brought her to the Narahenpita Police and [she] was handed over to the officer on duty. Thereafter the Petitioner was in the custody of the Officer-in-Charge” [emphasis added].

According to his ‘In’ entry made at 6.30 p.m. the 1st Respondent returned in a private vehicle; handed over the Petitioner to the officer on duty to await the orders of the Officer-in-Charge and directed Tissera to record her statement. At 6.40 p.m. it was recorded that she was examined by a Police matron and that she had no visible injuries.

For some unexplained reason Tissera did not record the Petitioner’s statement that day, and waited until 7.30 a.m. the next day. According to the certified copy produced by the 1st Respondent the concluding portion of her statement was as follows:

“……..Thereafter the lady [‘nona’] came in the night and asked me whether I took her watch. I said no. Accordingly, having gone to the house I searched. I did not find. I did not see the watch. What I have to say further is that I did not take that watch. That is all I have to say about the incident. Read over and accepted as correct. Further some police officers in civil came. Further, the inspector gave me two slaps. That is all I have to say. Read over and accepted as correct (signed)…”

This gives the impression that the Complainant came alone on the 3rd. However, on perusing the Information Book itself, it was found that the Petitioner had actually referred to the Complainant ‘with others’ [‘nona-la’] and had said “Further on that occasion some police officers in civils came”. The Petitioner also claimed in her counter-affidavit that Tissera had refused to record that the Police had assaulted her, saying that that was not necessary; that thereupon she refused to sign the statement; and that it was only then that Tissera had recorded the next few sentences. That is borne out by the repetition of the phrases, “That is all I have to say” and “Read over and accepted as correct”.

It is common ground that the Petitioner was produced in the Chief Magistrate’s Court, Colombo on the 5th at about 11.30 a.m. The Court record shows that Counsel on her behalf had submitted that she had been in Police custody for two days and had been assaulted, resulting in contusions to her chest and elsewhere. There is no doubt that she did have injuries, as it is recorded that she opened her blouse slightly and showed injuries. As directed by the Magistrate, the JMO examined her on the 7th and reported that she had seven contusions; on the left shoulder (4″x3″), left upper arm near the arm pit (2″x2″), back of the left upper arm (3″x1″), right shoulder (3″x3″), left buttock (3″x1.5″), left buttock extending to the upper left thigh (2.5″ diameter) and right buttock (3″x1,5″). The JMO was of the opinion that these injuries had been caused by an assault with blunt object and were around two to four days old, consistent with an assault on the 3rd night. I must add that the dimensions of the contusions do not suggest that each was the result of just a blow or two.

No criminal proceedings were instituted against the Petitioner.

There were no affidavits, apart from his own in support of any part of the 1st Respondent’s version.

The Petitioner’s affidavit discloses a very different picture. At about 8.00 p.m. on the 3rd, a neighbour called out to the Petitioner that some persons had arrived in a vehicle and were inquiring for her. She and her mother came out of the house. She saw “the black vehicle belonging to the lady of the house where she worked”, and standing nearby were the Complainant and two unknown men, not in uniform. The Complainant said that her watch was missing, and that was why she had come with those Police officers. The Petitioner later came to know that one of the two men was Officer-in-Charge (Crimes) of the Narahenpita Police.

The vehicle was then stopped at a dark spot and the 1st Respondent threatened her, asking her to admit it if she had taken the watch, and saying that if she would be beaten if they took her to the Police Station. At the Police station she was beaten all over her body by the 1st Respondent and another officer, with a rod and a pole, for about two hours. She was also abused and threatened in crude and obscene language. The Complainant’s husband was present. The Petitioner’s father and sister stated that they came to the Police station, and the 1st Respondent told the father that the watch was in their house and to bring it; and when the father replied that the Petitioner was not that kind of child, the 1st Respondent asked him to get out.

The Petitioner was then taken again to the Complainant’s house in the black car and again asked to search. Her mother and sister stated that they too went to that residence, whereupon they were told by the Police officers not to create problems but to go and wait at the Police station.

Thereafter the Petitioner was taken back to the Police station at about 2.15 a.m. and from the vehicle she saw her mother, sister and neighbour outside the entrance. Her mother and sister stated that when the mother asked about the Petitioner, the 1st Respondent replied “You have the article, when you bring it we will give your child”.

At about 7.00 a.m. her father brought breakfast for her, and she informed him that she had been assaulted. Thereafter her mother and sister came and her sister applied siddhalepa and gave her panadol. The Petitioner showed her sister the officers who had beaten her. The Petitioner’s mother stated that she informed Dr. Nalin Swaris. Later, Dr. Nalin Swaris and Counsel came to the Police station to see her.

At around 1.30 p.m. the 1st Respondent, with a Police party, took the Petitioner to her home and searched the entire place and then brought her back to the station. That night there was a Police matron present.

The Petitioner’s version is fully corroborated by the detailed affidavits of her neighbour, father, mother and sister. Those affidavits refer to events and statements (particularly the two statements italicized above) between 8.00 p.m. on the 3rd and 7.00 a.m. on the 4th – before the time at which the Petitioner was arrested according to the 1st Respondent’s version. The 1st Respondent has contented himself with a bare denial of those affidavits, and has not even made an attempt to show that he was not on duty between 8.00 p.m. on the 3rd and 7.00 a.m. on the 4th or that he was engaged in other duties. As for the visit of Dr. Swaris and the Petitioner’s Counsel, he simply stated that he was ‘unaware’.

In response to the 1st Respondent’s affidavit, the Petitioner filed a counter affidavit together with supporting affidavits, obtained in October 2001, from Dr. Swaris and two priests and a nun to whom the fact of the Petitioner’s arrest and ill treatment is said to have been communicated, who are said to have visited her at the Police station before the 4th afternoon. The Petitioner’s first affidavit made no reference to the priests and the nun and the 1st Respondent has not had an opportunity of replying to their affidavits. It would not be fair to the 1st Respondent to act on those affidavits. However, Dr. Swaris’ visit was clearly mentioned in the first set of affidavits; and the 1st Respondent did not deny that visit. Accordingly, I would accept Dr. Swaris’ affidavit as confirming his visit. That affidavit also refers to many other matters, including alleged conversations between Dr. Swaris and others at the Police station, to which the 1st Respondent has not had an opportunity of responding. I will therefore, ignore those averments.

The principal issue is whether the Petitioner was arrested at 5.10 p.m. on the 4th. If so, there was by then a complaint of theft against her, which would probably have given rise to a reasonable suspicion justifying arrest. The Petitioner did not allege any assault after 5.10 p.m. and she was produced in Court within 24 hours. If she had been arrested at that time this application has to be dismissed.

There are several reasons why the 1st Respondent’s version is unacceptable, while the Petitioner’s is credible.

The Petitioner’s position that the Complainant came with two Police officers in civils on the 3rd night is amply corroborated by her neighbour and her mother and is inherently probable. It is to some extent confirmed by the Complainant’s statement that she ‘got down’ the Petitioner to her residence. It is of course, possible that the Complainant ‘got her down’ in some other way – by sending a message, or sending some one else – but there is no evidence of any such thing. Her only other employee was away on leave. The Petitioner was hardly likely to have come alone and gone back alone at that time of the night.

The supporting affidavits establish that at several subsequent points of time the Petitioner was observed to be in Police custody – at the Complainant’s residence and at the Police station. As against those, the 1st respondent has filed to submit affidavits from the Complainant or any member of her family or from Tissera or any other Police Officer.

Finally, the 1st Respondent’s affidavit is not worthy of credit. He averred that he set out to investigate with two officers, although his ‘Out’ entry refers only to one. He gave the time of arrest as 5.10 hours which his Counsel says was a mistake for 5.10 p.m. He did not explain how he came to use a private vehiclefor over eight hours – from 10.00 a.m. till 6.30 p.m. Who was the owner of that vehicle and who drove it? Why did he make it available? Were official vehicles not available? Besides the 1st Respondent does not explain why it took him over seven hours to arrest the Petitioner. Considering that the Complainant had already delayed fifteen hours to make a complaint, it was essential that he should have acted promptly to question the suspect and to try to recover the watch. Further, the Petitioner had averred that the 1st Respondent and a Police party had searched her house at 1.30 p.m. The 1st Respondent simply denied that, and said nothing whatever about a search – but his notes purportedly written at 5.10 p.m. do refer to a search before arrest.

In an attempt to explain the delay in arresting the Petitioner, his Counsel referred to the 1st Respondent’s ‘In’ entry which mentioned a telephone call, supposed to have been received at 11.30 a.m. on the 4th to the effect that a suspect who was already under arrest on a charge of rape had pointed out the scene of the alleged offence, and that the 1st Respondent had gone to the scene and made his observations. That was a matter which should have been averred in the affidavit, and it is unsafe to rely on the Police statements and notes, which are by no means the best evidence, as substantive evidence. However, in the certified copy of his notes produced by the 1st Respondent, the portion relating to the period between 11.30 a.m. and 5.10 p.m. has been omitted. The delay has not been satisfactorily explained. It is far more likely that entries were made to cover up an illegal arrest on the 3rd.

I hold that the 1st Respondent’s claim that he had arrested the Petitioner on 4.12.2000 was false, and I hold that the Petitioner has established beyond reasonable doubt that the 1st Respondent arrested her at about 8.00 p.m. on the 3rd although there was then no complaint which could have given rise to a reasonable suspicion of theft. Further, the 1st Respondent failed to make a correct entry in regard to her arrest, and subjected her to cruel, inhuman and degrading treatment. In direct consequence of his failure to make correct entry, the Petitioner was detained for a period in excess of that permitted by law. I grant the Petitioner a declaration that her fundamental rights under Article 11, 13(1) and 13(2) have been infringed by the 1st Respondent, and I award her compensation and cost in a sum of Rs. 100,000 payable on or before 30.9.2002 of which Rs. 70,000 shall be paid by the State and Rs. 30,000 by the 1st Respondent personally.

I must now deal with a ‘preliminary objection’ taken at the outset by learned Counsel for the 1st Respondent, that the Petitioner’s affidavit was defective and that the application should therefore be dismissed in limine.

“……do sincerely, truthfully and solemnly swear and affirm l, I am the affirmant named above…

I have read and understood the above declaration and have signed it under oath on 31st day of December 2000. (signed)

Affirmant.”It was submitted that a person could not both swear and affirm that it was contradictory for the Petitioner to purport to take an oath and yet to describe herself as an ‘affirmant’ and that the jurat should have contained a statement by the Commissioner for Oaths that Petitioner had read, understood and sworn to the affidavit (and not a statement by the Petitioner herself in the first person).

Even if the Petitioner’s affidavit was ignored, the material averments in the petition were amply supported by the affidavits of the Petitioner’s neighbour, father, mother and sister, the Magistrate’s Court record and the JMO’s report. The objection therefore fails.

Although a person who makes an affidavit is usually described as a ‘deponent’ it would not be incorrect to describe him as a ‘declarant’ (see section 181 and 438 of the Civil Procedure Code). The use of the word ‘declaration’ in the jurat does not vitiate the affidavit. While it is inappropriate for a person to take an oath or swear, if for him an oath has no binding force, or if he has a conscientious objection to make an oath, the converse is not true. A person who does believe in the binding force of an oath may make without doing violence to his beliefs, a solemn declaration or affirmation. Of course such an affirmation alone may not suffice to constitute a valid affidavit, but the addition of an affirmation alone may not suffice to constitute a valid affidavit, but the addition of an affirmation will not vitiate an otherwise valid oath; and the description of the Petitioner as an ‘affirmant’ did not invalidate the oath which she took. As for the jurat, it is true that it is the person administering the oath or affirmation who must state in the jurat that the oath or affirmation was administered in his presence and the place and date. The jurat is defective as it purports to be the Petitioner’s statement. However, the Commissioner’s attestation confirms that the document was signed under oath in his presence. Had that affidavit been vital I would have adjourned the hearing and given the Petitioner an opportunity of correcting the formal defect, but that was unnecessary as the other affidavits were more than adequate.

JUDGE OF THE SUPREME COURT

GUNASEKERA, J.

I agree,

JUDGE OF THE SUPREME COURT

WIGNESWARAN, J.

I agree,

JUDGE OF THE SUPREME COURT

Advertisements

One thought on “ජනතා අදිකරණය (11) ;- ලක්ෂ 05 හි රන් ඔරලෝසුව නඩුව.

Add yours

ප්‍රතිචාරයක් ලබාදෙන්න

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

ඔබ අදහස් දක්වන්නේ ඔබේ WordPress.com ගිණුම හරහා ය. පිට වන්න /  වෙනස් කරන්න )

Google+ photo

ඔබ අදහස් දක්වන්නේ ඔබේ Google+ ගිණුම හරහා ය. පිට වන්න /  වෙනස් කරන්න )

Twitter picture

ඔබ අදහස් දක්වන්නේ ඔබේ Twitter ගිණුම හරහා ය. පිට වන්න /  වෙනස් කරන්න )

Facebook photo

ඔබ අදහස් දක්වන්නේ ඔබේ Facebook ගිණුම හරහා ය. පිට වන්න /  වෙනස් කරන්න )

w

WordPress.comහි නොමිලේ වෙබ්අඩවියක් හෝ බ්ලොග් සටහනක් සාදාගන්න.

ඉහළ ↑

%d bloggers like this: