201432216341014734_20
මුස්ලිම් සහෝදරත්වයේ අදාරකරුවන් 700 කට පමණ නඩු පැවරීමට නියමිතව තිබිණි. ඒ මිනීමැරීම ඇතුළු චෝදනා ගණනාවක් සම්බන්දයෙනි. දැන් මෙම නඩුව අප්‍රියෙල් 28 ට කල් ගොස් තිබේ. ඔවුන් දුරයෙන් පහ කෙරුණු ජනාදිපති මොහොමඩ් මුර්සිගේ අදාරකරුවන්ද වේ. මෙසේ වුයේ මහජනතාවගේ සහ ජාත්‍යන්තර ප්‍රජාවේ දැඩි විවේචනය නිසාය. අයිතින් උදෙසා පෙනී සිටින කණ්ඩායම් , එක්සත් ජනපදය සහ යුරෝපා සංගමයද සිය සංවේගය ප්‍රකාශ කළහ. මෙම දඩුවම ඊජිප්තු වේ වර්තමාන ඉතිහාසය තුල ලබාදීමට නියමිත සුවිශාලම දඩුවම වේ. මුර්සි අදාරකරුවන් මර්දනයේදී 1400 ක් පමණ මියගිය අතර 1000ක් පමණ අත්අඩංගුවට ගැනිණි. මුර්සි සම්බන්දයෙන්ද නඩු තුනක් විබාග වේ. ඔහුව වසරක් ඇතුලත හමුදාව බලයෙන් පහ කලේ ඔහුගේ ඉල්ලා අස්වීම ඉල්ලා සුවිශාල ජනතා උද්ගෝෂණ ඇතිවීම හේතුවෙනි.

Advertisements