බ්‍රිතාන්‍ය වැනි දියුණු රටවලත් අඩු වයසින් තරුණියන් විවාහ කර දීම බරපතල ගැටලුවක්ව පවතී. ඔවුන්ව විදේශ ගත කිරීමේදී මේ තත්වයෙන් වැලකි සිටීමට එනම් ඇත්ත තත්වය ගුවන්තොටුපල ආරක්ෂක අංශ වලට හෙළිදරවු කරගැනීම පහසුවීම පිලිබදව මිට විරුද්දව හඩනගන කණ්ඩායම් ඔවුන්ට යට ඇදුමේ ලෝහමය හැන්දක් සගවාගෙන යාමට උපදෙස් දෙති. තරුණ පිරිස මෙසේ බහුලව බලහත්කාර විවාහ සදහා පිටරට රැගෙන යන්නේ පාසල් නිවාඩු කාලයේදීය. ගිය වසරේ ජුනි සහ අගෝස්ත්තු මාස වලදී ආණ්ඩුවේ බලහත්කාර විවාහ පිළිබද ඒකකයට ලැබුණු වාර්තා ගණන 400ක් වන අතර වසරකට මුළු ගණන 1500 ක් වේ. සැම වසරකම කොපමණ ගණනක් බ්‍රිතාන්යේ බලහත්කාර විවාහ වලට ගොදුරුවන්නේද යන්න නොදන්නා අතර එය 1500 සිට 5000 දක්වා වන බවට ඇස්තමේන්තු කර ඇත. මෙයට ගොදුරු වන අයගෙන් 1/3 ක්ම වයස අවුරුදු 16 ට අඩු අය වේ. 
Advertisements