2013.04.04 ශ්‍රී ලංකා මානව හිමිකම් කොමිසම් සබාව පහත නිර්දේශය නිකුත් කර තිබේ. ඒ පානදුර උතුර පොලිසියේ 77994 කොතලාවල සහ පො සැ 6118 ජයවීර යන අයට රුපියල් 10,000 බැගින් පානදුර කෙසෙල්වත්ත පරත්ත 15/18 හි පදිංචි එම් ඒ මහින්ද මයාට ගෙවන ලෙසයි. ඒ මහින්ද මහතා යොමු කල එච් ආර් සි 1418/10 හා එච් ආර් සි 1305/10 යන පැමිණිලි සම්බන්දයෙනි. ඔහුට 2010 වසරේ දිනක උක්ත පොලිස් නිලදාරීන් දෙදෙනා සහ පානදුර උතුර පොලිසියේ තවත් නිලදාරීන් විසින් අමානුෂික ලෙස වදහිංසා පමුණුවා තිබිණි. මේ පිලිබදව පානදුර මුලික රෝහලේ අදිකරණ වයිද්‍ය නිලදාරී විසින් පැහැදිලි වයිද්‍ය වාර්තාවක්ද නිකුත් කර තිබිණි. මෙම මානව හිමිකම් කොමිසමේ නිර්දේශය පොලිස්පති සහ නීතිපති වෙත නිකුත් කිරීමටද නියමිතය. 
Advertisements