ඉස්ලමාබධිහිදී පොලිසිය අත්අඩංගුවට ගත් පකිස්තානු හිටපු ජනාදිපති පවේස් මුෂාරෆ් අදිකරණයට ඉදිරිපත් කර ඇති බව වාර්තා වේ. ඔහුව නිවාස සිර අඩස්සියේ තබන බවටද වාර්තා වේ. මෙම අත්අඩංගුවට ගැනීම කලේ 2007 දී අගවිනිසුරු ඇතුළු ශේෂ්ට්‍රදිකරණයේ ජෙෂ්ට විනිසුරන් දුරයෙන් ඉවත් කිරීමට ඔහු ගත් තීරණය නිසාය. පකිස්ථාන අදිකරණ ක්‍රියාවලියේ හිටපු හමුදා ප්‍රදනියකු අත්අඩංගුවට ගැනීමට නියෝග කල ප්‍රථම අවස්ථාව මෙය වේ. බ්‍රහස්පතින්දා විනිසුරුවරයකු විසින් මුෂාරෆ් අත්අඩංගුවට ගැනීමේ නියෝගය නිකුත් කෙරිණි. මිට වසර 06 කට පෙර මුෂාරෆ් හදිසි නිතිය පැනවූ අතර විවස්ථාව තහනම් කරන ලදී. ඔහුට විරුද්දව තවත් නඩු ඇති බව කියන අල්ජසීරා වාර්තාකරු අලුත්ම අත්අඩංගුවට ගැනීම සුළුවෙන් පෙනෙන දෙයක් පමණක් බවත් නොපෙනෙන විශාල ප්‍රමාණයක් ඇති බවත් කියා සිටි.
Advertisements