නිකොලොස් මදුරෝ චන්ද සියයට 50.8 කින් ජයග්‍රහණය කරයි ඔහුගේ විරුද්දවදියා වුයේ හෙන්රික් කප්රිල්ස්ය. ඉතා පටු ලෙස ජයග්‍රහණය කල මදුරොට හිටපු නායක හියුගෝ චාවේස්ගේ ප්‍රතිපත්ති දැන් ඉදිරියට ගෙනයාහැක. ඔහුට අබියෝග කල කප්රිල්ස් ලැබූ චන්ද ප්‍රතිශතය 49.1 කි. කප්රිල්ස් නැවත චන්ද ගණන් කිරීමක් ඉල්ලා සිටියි. හිටපු බස් රියදුරකු සහ සංගම් ක්රියදරයකු වූ මදුරෝ විදේශ ඇමති බවට සහ උප ජනාදිපති බවට පත්වූ අතර දෙසැම්බර් මස පිළිකා ශල්‍යකර්මයකට බාජනය වූ චාවේස් ඔහුව සිය දේශපාලන උරුමකරු බවට පත් කරන ලදී. හියුගෝ චාවේස් වසර 14 ක පාලනය ඔහු මියයාමෙන් පසු නිමාවට පත් විය. මදුරෝ තෙල් ආදාර ප්‍රතිපත්ති, 50% සිට 29% දක්වා දරිද්‍රතාවය පහල දමමින් ජනප්‍රිය සවුක්ය අද්යාපන සහ ආහාර වැඩපිළිවෙලවල් ඉදිරියට ගෙන යනු ඇත. 
Advertisements