ගුවන්ටනාමෝ රැදවියන් පෙබරවාරි මාසයේ සිට ආහාර වර්ජනය කරති. ඔවුන්ව දැන් හුදකලා සිර කුඩු වලට දමන අතර බලහත්කාරයෙන් ආහාර දීමේ සහ නිරීක්ෂණය කිරීමේ වැයමක ආරක්ෂකයින් නිරතව සිටිති. මෙම බලෙන් ආහාර දීම සමහරු සලකන්නේ වදහිංසා පැමිණවීමක් ලෙසයි. මෙම ආහාර වර්ජනයෙන් සිරකරුවන්ගේ නොවිසදුනු ඉරණම පිළිබද කලකිරීම නිරුපනය වන බව නීතිඥවරු, හමුදා නිලදාරීන් සහ මානව හිමිකම් නිරීක්ෂකයින් කියා සිටිති. සිරකරුවන්ගෙන් අඩක් නිදහස් කළහැකි සහ මාරු කල හැකි අය නමුත් එක්සත් ජනපද කොන්ග්‍රසය සිරකරුවන් ගුවන්ටනාමෝ සිරගෙදරින් මාරු කිරීම අසීරු කරමින් සිටින අතර 2009 දී ජනාදිපති බරක් ඔබාමා ගුවන්ටනාමෝ කදවුර වසා දමන බවට දුන් නියෝගය ක්‍රියාත්මක කර ගත නොහැකිව පසු වේ. 
Advertisements