මොරටුව සුනන්දෝපනන්ද විහාරදිපති මරා දැමීමෙන් අනතුරුව තමන් බොදු බල සේනාවේ බව හදුන්වා ගත් බවුද්ද බික්ෂුන් පිරිසක් මොරටුව කටුකුරුන්ද උපනන්ද මාවත අංක 10 ඒ දරන ස්ථානයේ පදිංචි නිවස කඩා දමනු ලැබිණි. ඒ සදහා බැකෝ යන්ත්රද උපයෝගී කර ගැනිණි. මේ නිවස මැටිල්ඩා පෙරේරාට අයත්ය. ඇය විවාහක 48 හැවිරිදි සිවු දරු මවකි.. ඔවුන් මෙම කඩා දැමු නිවසට සහ බුමියට ඇතුළු වන සැම විටම මොරටුව මෝදර පොලිසියේ ස්ථානදිපති අනිල් නමැති අය පැමිණ බැන තර්ජනය කර එය වලක්වන අතර ඔහු කියා සිටින්නේ යාබද පන්සලේ ගාතනය කල සුවමින්වහන්සේගේ අළු එහි තැන්පත් කිරීමට නියමිත බවයි. මැටිල්ඩා මේ පිලිබදව 2013.04.10 දින මානව හිමිකම් කොමිසමට පොලිස්පතිට සහ මොරටුව මුලස්ථාන පොලිස් පරීක්ෂකට ලිකිතව පැමිණිලි කළාය.
Advertisements