උතුරු කොරියාව දකුණු කොරියාවේ සිටින සංචාරකයින්ට ඉන් ඉවත්වන ලෙස අනතුරු අගවයි. මේ අතර උතුර බොලස්ටික් මිසයිලයක් දියත් කරන තුරු ලෝකයා බලා සිටිති. උතුර ආතති තත්වය මෙවන් අනතුරු ඇගවීම හරහා උත්සන්න කරමින් සිටින අතර මෙසේ ඉවත්වන ලෙස කියන්නේ කොරියානු අර්දද්වීපය යුද්දයක තොන්ගලේ සිටින බැවිනි. විශ්ලේෂකයින් පවසන්නේ පියෝන්යන් මිට පෙරත් මෙවැනි අනතුරු ඇගවීම් සිදු කර ඇති බවය. මෙසේ කරන්නේ සියෝල් සහ වොෂින්ටනය අතර උපකාර කිරීම් සහ සහයෝගීතාවන් අනාවරණය කර ගැනීමට බවද පැවසේ. මෙම අනතුරු ඇගවීම කරන්නේ උතුරු කොරියාව පියෝන්යන් වල තානාපති කාර්යාල වල සිටින කාර්ය මණ්ඩල ඉවත් කිරීම ගැන සලකා බලන බව කියා සතියකට පසුවය. ඔවුන් වැඩි දුරටත් කියා සිටියේ යුද්දයක් ඇති වුවහොත් තමන් තානාපති කාර්යාල වල සිටින කාර්ය මණ්ඩල වල ආරක්ෂාව ගැන සැලකිලිමත් නොවන බවකී. 
Advertisements