මේ චිලියන් කවියා මියගියේ පිළිකාවෙන් යයි කීවුවද ඔහුගේ රියදුරු ඔහුව පිනෝචේ රෙජීමය විසින් මරා දැමුබව කියා සිටීම නිසා අදාල විමර්ශන සදහා මිහිදන් කල මළසිරුර ගොඩගැනීමට තීරණය කර තිබේ. පෙබ්ලෝ නිරුදා සිය කවිත්වය උදෙසා නොබෙල් සාම තියාගයෙන් පිදුම්ලත් අතර ඔහුගේ මරණය සිදුවී මේවන විට වසර 40 ක් ගතව ඇත. ඔහු මියගියේ 1973 සැප්තැම්බර් 11 එනම් කුමන්ත්‍රණයකින් ඔගස්ටෝ පිනෝචේ බලයට පැමිණ හරියටම දින 12 කට පසුවය. ඔහු කවියෙකුට අමතරව වාමාංශික දේශපාලඥයකු වූ අතර 1973 කුමන්ත්‍රණයේදී පිනොචේට බාර නොවී සිය දිවි නසා ගත් ජනාදිපති සැල්වදෝර් අයියන්දෙගේ සමීප මිතුරෙකු විය. 
Advertisements