දකුණු අප්‍රිකාවේ හිටපු ජනාදිපති නෙල්සන් මන්දෙලා නැවතත් රෝහල්ගත කර ඇත. ඒ පෙනහළු ආශ්‍රිත රෝගයක් සම්බන්දයෙනි. ඔහු 94 වැනි වියේ පසුවේ. ඔහු පක්ෂ දේශපාලනයෙන් ඉවත්ව සිටියද ඔහුගේ නැති වීමෙන් රට අස්ථාවර වනු ඇති බවට බොහෝදෙනා බිය පල කරති. මන්දෙලා දකුණු අප්‍රිකාවේ බිහිවූ පළමු කළු ජාතික ජනදිපතිවරයාද වේ. 
Advertisements