මෙය අංක 488/98 දරන ශේෂ්ට්‍රදිකරණයේ විබාග වූ මුලික අයිතිවාසිකම් නඩුව පිළිබද කෙටි හැදින්විමකි. එය මැක්සිමස් ඩනි එරෙහිව සිරිනිමල් සිල්වා පොලිස් ස්ථානය හලාවත සහ තවත් අය නමි. ඩනි සහ ඇගේ පෙම්වතියව 1998.07.22 දින දන්කොටුව සිරිසෙවන තානායමේදී රාත්‍රී 10.30 ට පමණ හලාවත පොලිසිය විසින් අත්අඩංගුවට ගන්නා ලදී. මාරවිල මහේස්ත්‍රාත් අදිකරණයට ඉදිරිපත් කිරීමෙන් අනතුරුව ඩනිව 1998.07.29 තෙක් රිමාන්ඩ් කර මුදා හැර තිබේ. ඔවුන්ට චෝදනා නගා තිබුනේ ගණිකා නිවාස ආඥා පනත යටතේය. ඩනි මෙය ශේෂ්ට්‍රදිකරණය හමුවේ අබියෝගයට ලක් කරන ලදී. මෙහිදී පොලිසියේ හුදු උවමනාවට අදිකරනමය මනසකින් තොරව රිමාන්ඩ් කිරීම ගැන සදහන් වූ අතර ගණිකා නිවාස ආඥා පනත යටතේ ලිංගික සබදතා පැවැත්වීම වරදක් නොවන බවත් තීරණය විය. කෙටියෙන් විස්තර කලොත් ගණිකා නිවාස ආඥා පනත යටතේ වරදක් වන්නේ ගණිකා නිවාසයක් පාලනය කර නඩත්තු කර පවත්වා ගෙන යාම සහ එයට උදවු කිරීමයි. ඩනි මුලික අයිතිවාසිකම් නඩුව ජයග්‍රහණය කළේය. ඔහුට රජය විසින් රුපියල් 25,000/= ක ද වගයුත්තරකරුවන් 1 සිට 06 දක්වා රුපියල් 5000/ බැගින් ද ඒ අනුව මුළු වන්දිය සහ ගාස්තු ලෙස රුපියල් 55,000 ක්ද හිමිවිය. 
Advertisements