පින් ඇති මිහින් පුත්‍රයින් !

 අපි කාට කියමුද? 
 
 අපි කාට කියමුද? 
 
රෝල්ස් රෝයි 
 
 කොටි 15 වයි.
 
 දැන් 
 
කොලබ වරායේ 
 
 උන්ට රජ සැප
 
 කාබාසිනියා කරන්නේ
 
 මහජන මුදල් 
 
 ලිබියන් 
 
පුතුන්ට ගිය කල
 
 හැබැයි
 
 ගඩාපි 
 
 අවුරුදු 40 ක් හිටියා . 
 
මුන්ට විරුද්දව 
 
 poem 
 
හරි ලියමු. 
 
 එය 
 
 අදහාගත නොහැකි 
 
 නිහඩ බවට වඩා 
 
උතුම්. 
Advertisements

One thought on “පින් ඇති මිහින් පුත්‍රයින් !

ප්‍රතිචාරයක් ලබාදෙන්න

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

ඔබ අදහස් දක්වන්නේ ඔබේ WordPress.com ගිණුම හරහා ය. පිට වන්න / වෙනස් කරන්න )

Twitter picture

ඔබ අදහස් දක්වන්නේ ඔබේ Twitter ගිණුම හරහා ය. පිට වන්න / වෙනස් කරන්න )

Facebook photo

ඔබ අදහස් දක්වන්නේ ඔබේ Facebook ගිණුම හරහා ය. පිට වන්න / වෙනස් කරන්න )

Google+ photo

ඔබ අදහස් දක්වන්නේ ඔබේ Google+ ගිණුම හරහා ය. පිට වන්න / වෙනස් කරන්න )