“මා ඉල්ලා සිටින්නේ 2013.01.29 වන දින මා පැහැර ගැනීම , 2013.01.29 සිට 2013.02.03 දින දක්වා නීති විරෝදී ලෙසට රදවා තබා ගැනීම, 2013.01.29 සිට 2013.02.03 දක්වා වදහින්සාවන්ට කෘර අමානුෂික සහ අවමන් සහගත සැලකිලි වලට බාජනය කිරීම සම්බන්දයෙන් මිරිහාන පොලිසියේ ස්ථානදිපති නිමල් කරුණාරත්න එම පොලිස් ස්ථානයේ ගම්ලත් වංශ ජායා හා සොයිසා බණ්ඩාර යන නිලදරින්ට එරෙහිව නිත්‍යානුකුල, හා විනයානුකුල, පියවර ගන්නා ලෙසටයි.”
 
මෙම ඉල්ලීම ලිකිතව මානව හිමිකම් කොමිසමට, පොලිස්පතිට ලිකිතව ඉදිරිපත් කලේ කසුන් අර්තදේව කරුණාරත්නය. ඒ 2013.02.21 දිනයේදීය. හෙතෙම 29 හැවිරිදි අවිවාහක වැවිලිකරුවෙකි. අංක 1/203, ගල්හිටිගහහෙන, මිගහතන්නේ පදිංචිකරුවෙකි.
 
 මෙම වදහිංසා පැමිණවීම නිසා ඔහුගේ දකුණු කන් අඩිය පැලී ඇත. වම් කනටද හානිවී ඇති අතර තවම හිසේ කැක්කුම සහ මුහුණේ වේදනාව පවතී. ඔහු කොලබ ජාතික රෝහලේ ප්‍රතිකාර මගින් සැහීමට පත්නොවූ නිසා මීගහතැන්න රෝහලින් ප්‍රතිකාර ලබා ගෙන තිබේ. අදිකරණ වයිද්‍ය නිලදාරී පරික්ෂා කලමුත් රෝහල් පොලිසිය විස්තර ගත්තද ප්‍රකාශයක් සටහන් කර ගෙන නැත.
Advertisements