ශ්‍රී ලංකාව ගුගල්හි සෙක්ස් සෙවීමේ සිට බොහෝ අහිතකර දේ සදහා ප්‍රසිද්දය. ඒ අතර වයිද්‍ය නොසැලකිල්ල බොහෝ කතා බහට හේතුවී ඇත. කතාව නම් අස්චර්යක් කරා ගමන් ගන්නා බවයි. එය රාජපක්ෂ පවුලේ උන්නතිය පිණිස මිස පොදු ජනතාව උදෙසා නොවේ. අලුත්ම පුවත මාතර නීති ශිෂ්‍යාවකට අතක් අහිමි කිරීමය. සුපුරුදු පරිදි ඇමති අනින් සිද්දිය සොයා බැලීමට කමිටුවක් පත් කර ඇත. නොබෝදා ඉන්දියාවෙන් ආනයනය කල ඉන්ජෙක්ෂන් වල විදුරු කැබලි තිබීමද අපි මෙහිදී මතක් කර සිටින අතර මෙම නීති ශිෂ්‍යාවට සිදුවූ අපරාදයට වගකිවයුත්තන්ට තරා තිරම නොබලා නිතිය ක්‍රියාත්මක කරන්නයි ඉල්ලා සිටිමු.
Advertisements