නදිෂ් රුක්මල් 25 හැවිරිදි විවාහක එක් දරු පියෙකි. වුර්තියෙන් කම්කරුවෙකු වූ ඔහු තලොවිට පාර පිබුර අගලවත්තේ පදිංචිකරුවෙක් වේ. 2011.08.20 දින සවස ඔහු නිවසේ සිටියදී අත්අඩංගුවට ගෙන ඇත. ඒ මතුගම පොලිසියේ අපරාද අංශයේ දර්මප්රියාය. ඔහුගෙන් ෆෝන් එකක් ගැන විමසා ඇත. එම ෆෝනය නදිසගේ මව පාරේ වැටී තිබී අහුලා ඇති අතර පසුව නදිස විසින් පාවිච්චි කර ඇත. පසුව ඔහුට පහර කිහිපයක් ගසා උසාවි දමා ඇති අතර දින 18ක් රක්ෂිත බන්දනාගාර ගත කර තිබේ. ඔහු ඇප මත නිදහස්ව ඇත. ඔහුට පැවරු වියාජ නඩුව ගෙවල් බිදිමයි එහි අංකය 77187 වේ. දැන් ඔහුව අත්අඩංගුවට ගැනීමට සොයමින් නිරතුරුවම පොලිසිය විසින් හිරිහැර කරයි. මේ සියල්ල වන්නේ රදවා ගෙන සිටීමේ කාලය පැය 24 ක් ව තිබියදීය. මේය පැය 48 ක් වුවිට කිසිවිටකත් අපරාද වල අඩුවක් සිදු නොවේ. සිදුවන්නේ පොලිසියේ පගා ගැනීම වැඩි වීමත් මිනිසුන් දේශපාලඥයින් පසුපස යාමත්ය.
Advertisements