මහා බාලගේ දොන් රුමේෂ් ජයවර්දන වයස අවුරුදු 30 ක් වන විවාහකයෙකි. ඔහුව සහ ඔහුගේ මිතුරෙකුව නිවසේ සිටියදී 2013.01.12 දින පාන්දර 5.20 ට පමණ කළුතර දකුණ පොලිසිය විසින් අත්අඩංගුවට ගෙන ඇත. ඔහුව 2013.01.17 දින දක්වාම ඔහුව පොලිසියේ රදවාගෙන වදහිංසා පමුණුවන බව ඔහුගේ බිරිද වන චමිලා කාන්චනා ජයරුක්ෂි පවසන්නීය. ඇය මේ පිලිබදව 2013.01.17 දින මානව හිමිකම් කොමිසමට, පොලිස්පතිට, කළුතර නියෝජ්ජ්‍ය පොලිස්පතිට සහ කළුතර ජෙෂ්ට පොලිස් අදිකාරී වෙත ෆැක්ස් මගින් පැමිණිලි කලාය. මෙවැනි වාතාවරණයක් යටතේ රදවාගැනීමේ කාලය පැය 48 ක් කළහොත් එය පොලිසිය නමැති නරියට කුකුල් කුඩුව බාර දීමක් හා සමාන වනු ඇත
Advertisements