ප්‍රසිද්ද පපැදි ශුර ලාන්ස් අම්ස්ට්‍රොන් ඔප්රා වින්ෆ්රි සමග පැවති දෙවන සම්මුක සාකච්චාවේදී වඩාත් ලෙඩ වූ කදුළු බර සුවාබාවයක් පෙන්නුම් කරන ලදී. ඒ 41 හැවිරිදි අම්ස්ට්‍රොන් සිය දක්ෂතා දියුණු කිරීමට තහනම් උත්තේජ ගැනීම පිලිබදව සාකච්චා කිරීමේදීය. මෙම හෙළිදරවුව මාද්යට කල ඩේවිඩ් වල්ෂ් ගෙන් තමා සමාව ඉල්ලා සිටින බවද පැවසිය. මෙම මද්යවෙදියා මෙම හෙළිදරවුව කලේ අම්ස්ට්‍රොන්ගේ බියවැද්දවීම් සහ තර්ජන මද්යේය. තමා දඩුවම් ලැබීමට සුදුස්සෙකු බවත් එහෙත් තමා මරණ දඩුවම ලැබීමට සුදුස්සෙක්ද කියා නොදන්නා බවත් හෙතෙම පැවසිය. හෙතෙම එසේ කිවේ තමාට එරෙහි සියලු ක්‍රීඩා ඉසවු පිළිබද දී ඇති තහනම ගැන සදහන් කරමිනි. ඔහුගේ මෙම කඩා වැටීම ඔහුව යහපත් පුද්ගලයකු කරන්නේදැයි වින්ෆ්රි මහත්මිය විමසුවිට ඔහු කියා සිටියේ ඒහි සැකයක් නොමැති බවත් … මගේ ඉදිරි ජිවිතයේ ඇති අබියෝගය නැවත ලිස්සා නොවැටීම බවත්ය. වින්ෆ්රි සාකච්චාව අවසාන කලේ සත්‍ය ඔබ නිදහස් කරන බව පැවසීමෙනි. ආම්ස්ට්‍රෝන් ඔවු කියා නතර විය.
Advertisements