එක්සත් ජනපද රාජ්‍ය දෙපාර්තමේන්තුව සිය ගල්ෆ් සගයාට බාෂණයේ නිදහසට ගරු කරන්නයි අවදාරණය කරයි. කුවේට් අදිකරණය සදුදා පුද්ගලයකුට වසර දෙකක සිරදඩුවමක් නියම කරන ලදී. ඒ ටුවිටර් සමාජ මාද්‍ය ඔස්සේ රටේ පාලකයාට අවමන් කල බවට චෝදනාවටයි. ඔහු මේ ආකාරයට සිරගතවූ දෙවන පුද්ගලයායි. ගල්ෆ් රාජ්‍යය මැත මාස වලදී දේශපාලන ක්‍රියාකාරීන් ආණ්ඩුව සහ පාලනය කරන පවුල විවේචනය කිරීමට සමාජ මාද්‍ය යොදා ගැනීම නිසා බලවත් අසීරුතාවයට පත්විය. පාලක එමීර් ශේඉඛ් සබැහැ අල අහමඩ් අල සබැහැ විසින් ඔක්තෝබර් මස චන්ද ක්‍රියාදාමය වෙනස් කිරීමට හදිසි නීති බලතල යොදා ගැනීම හේතුවෙන් විපක්ෂය විරෝදතා මාලාවක් දියත් කර තිබේ. අදිකරණය දඩුවම් දුන් අය්යස් අල හර්බිට ටුවිට සමාජ මදය වෙබ් අඩවියේ අනුගාමිකයින් 13 000 ක් සිටි. ඔහු එය කුවේට් ආණ්ඩුව සහ එමිර්වරයා විවේචනයට යොදා ගන්නා ලදී. ඔහුගේ නීතිඥවරයා පවසන්නේ තම සේවාදායකයා මෙයට අබියචනා කරනු ඇති බවයි
Advertisements