කැලණියේ හසිත මඩවල ප්‍රාදේශීය සබා මන්ත්‍රීවරයා මරා දැමීම බලාපොරොත්තු වුවකි. අරුමය ප්‍රමාද වී සිදුවීම පමණි. වගකිවයුත්තේ රාජපක්ෂය. මක්නිසාද මිනීමරුවන් සිටින්නේ ඔහු යටතේ බැවිනි. සියල්ල දත් කැලණියේ ජනයා නිහඩව සිටිනු ඇත අමාත්‍ය මවින් සිල්වා මේ අවුරුද්ද අවසානයේත් සිය පෙරහැර උත්සව ශ්‍රීයෙන් සංවිදානය කරනු ඇත. හුදී ජනයා නමස්කාර කරනු ඇත. අපට උරුමව ඇත්තේ මෙවන් සංස්කෘතියකි. මෙය වෙනස් කල යුතුව තිබීම අනිවාර්ය වේ. එහෙත් එයට කල් ගත වනු ඇත. ඒ සදහා හසිත මඩවල මෙන් බොහෝදෙනෙකුට “විවිද ක්ෂේත්‍ර වල නියතු” තම ජිවිත අහිමි වනු ඇත. ලිබියාවේ ගඩාපි වසර 40ක් එරට පාලනය කල බව අමතක නොකරමු.
Advertisements