පකිස්ථානයේ අදිකරණය මතබේදාත්මක දෙවාපහස නඩුව ඉවතට දමයි. මෙම නඩුවේදී ක්‍රිස්තියානි දැරියකට කුරානයේ පිටු පිච්චු බවට දේව අපහාස නිතිය යටතේ නඩු පවරා තිබිණි. රිම්ස්හා නමැති මෙම දැරිය 14 හැවිරිදිය. මෙම සිද්දිය ජාත්‍යන්තරයේ දැඩි අවදානයට ලක්වීමත් සමග ඇයට බන්දනාගාරයේදී දැඩි ආරක්ෂාවක් සපයනු ලැබිණි. මෙම චෝදනාව එල්ල කල මුස්ලිම් බක්තිකයාටද සාක්ෂි සැදීමට විරුද්දව නඩු පවරා තිබේ. රිම්ස්හගේ නීතිඥවරයා පැවසුවේ මෙම නඩුව නීතියේ වැරදි බාවිතයක් බවයි. මෙම සිද්දිය නිසා දැරියගේ පවුලේ උදවියට මරණ තර්ජන එල්ලවූ අතර ඔවුන්ට සැගවී සිටීමටද සිදුවිය. –>
 
 
 
Advertisements