2013 පොදුරාජ්‍ය මණ්ඩල සමුළුව ලංකාවේ පැවැත්වීමට නියමිත අතර කැනේඩියානු අගමැති එය වර්ජනය කරන බව දැනටම ප්‍රකාශයට පත්කර ඇත. බ්‍රිතාන්‍ය අගමැති ඩේවිඩ් කමරන්ද එය වර්ජනය කල යුතුව ඇති බව මානව හිමිකම් පිළිබද තැකීමක් ඇති පාර්ශව වලින් බලපෑම් එල්ල වෙමින් පවතී. මෙහිදී වැලිකඩ බනදනාගාරයේ සිරකරුව 27 දෙනෙකු මරා දැමීම ජාත්‍යන්තර ප්‍රජාව සලකන්නේ සමුල ගාතනයක් ලෙසයි. තවද එල් ටි ටි ඊ සැකකරුවන් නඩු විබාග නොපවත්තා රදවා සිටීම, වදහිංසාව, දේශපාලන හේතු මත සිදුවන අතුරුදහන් කිරීම් යන මානව හිමිකම් උල්ලන්ගනයන් ජාත්‍යන්තර ප්‍රජාවේ දැඩි අවදානයට ලක්වී ඇති අතර ශ්‍රී ලංකාවේ මානව හිමිකම් තත්වය නරක අතට හරිම ගැන පොදු රදු මඩුලු සමුළුව වර්ජනය කල යුතු බව ජාත්‍යන්තර මානව හිමිකම් ක්රියදරයින්ගේ මතය වී ඇත. –>
 
 
 


 
 
Advertisements