වැලිකඩ යුද්දය මුළු රටේම උද්ගතව ඇති අරාජිකත්වයේ පිලිබිබුවකි. වැලිකඩ කුඩු ගැන සෙවීමට පෙර රටට කුඩු ගෙන්වන්නේ කවුදැයි සෙවිය යුතුය. රටේ පළමු පුරවැසියා දුශිතයෙකුව සිටියේදී වැලිකඩ වැනි ඉතාම පිඩාවට පත් පුද්ගලයින් නිවැරදි කිරීමට යාම පය බරවායට පිටිකර බෙහෙත් බැදීම හා සමානය. මේවන විට අදිකරණයද අර්බුදයට ලක්වී ඇත. රටේ සැම ක්ෂේත්‍රයක්ම අවුලට යමින් තිබේ. වැලිකඩ අර්බුදයට එක හේතුවක් ලෙස එහි ඉහල පුටුවලට නුසුදුස්සන් පත් කිරීම දැක්විය හැක. මේ සියල්ල සිදුවෙද්දී ජනපතිවරයා රාජ්‍ය සේවයට පත්වීම් ලබා දෙමින් තම චන්ද පදනම තහවරු කරමින් සිටි. ඒ නිසා ජනතාවට තීරණයක් ගැනීමට සිදුවනු ඇත. එනම් තම පුද්ගලික වාසි හේතුවෙන් රාජ්‍ය මාද්‍ය කියන දේ විශ්වාස කරමින් සිටිනවාද රටේ අර්බුදය දෙස අපක්ෂපාතිව කටයුතු කරන්න ඉදිරිපත්වනවාද යන්නයි. කවුරුත් නොගිලෙන බව කිවූ ටයිටැනික් දියබත්වූ බව අමතක නොකරමු. අපි මේ ආශ්චර්ය ටයිටැනික් නවුකාවක් බවට පත්කිරීමෙන් වැළකෙමු.
Advertisements