34 හැවිරිදි චමින්දට වදහිංසා පැමිණවූ බොරු නඩු දැමු බණ්ඩාරගම පොලිස් මුර්ගයින් ඇන ගන්නා බව සක්සුදක් සේ දැන් පැහැදිලියි. ඒ වියාජ නඩු දෙකෙන්ම ඔහුව අදිකරණය විසින් නිදොස්කොට නිදහස් කිරීමත් සමගයි. දැන් අපේ පොලිසියට අපේ ආණ්ඩුව පරීක්ෂණ කරන්න පැය 48 ක් ලබා දෙන්න යනවා. මේක නරියට කුකුල් කුඩුව ලබා දෙන කාලය වැඩිකිරීමක් හා සමානයි. මේ අසාදාරන ක්‍රියාවන් වෙනස් කල හැක්කේ බුද්දීමතුන්ට නොව චමින්ද ලා වැනි කොන්දක් සහිත සාමාන්‍ය මිනිසුන්ට බව අපට කීමට සිදුව ඇත.

Advertisements