ජැමෙයිකානු පොලිසිය 12 හැවිරිදි ගැබිනියකට ගබ්සාවක් කල ප්‍රකට වයිද්යවරයකු අත්අඩංගුවට ගෙන ඇත. ඔහු කින්ස්ටනය මුලික කරගත් විශේෂඥ වයිද්‍ය ලිලොයිඩ් ගොල්ඩ්සන් වේ. ඔහු මෙම ගබ්සාව ජුලි 04 වැනිදා සිදු කර ඇත. දැරියගේ මවද අත්අඩංගුවට ගෙන තිබේ. ජැමෙයිකාවේ ගබ්සා කිරීම් නීතිවිරෝදී වේ. මේ තත්වය කැරිබියානු සහ ලතින් ඇමෙරිකානු රටවල් බොහොමයකට පොදු වුවකි. අදිකරණයට ඉදිරිපත් කල වයිද්යවරයා ඇමෙරිකානු ඩොලර් 1,50,000 ක මුදල් ඇපයක් මත නිදහස් කර ඇත. මෙම ගබ්සාවට 12 හැවිරිදි දැරියව ඇගේ 32 හැවිරිදි මව විසින් වයිද්යවරයාට ඉදිරිපත් කරන විට සිවුමස් ගැබිනියකව සිටියාය.
Advertisements