මිලින්ද ටේලර්ට සහ තවත් සගයන් තිදෙනෙකුට ගඩාෆිගේ පුත් සිෆ් අල් ඉස්ලාම් වෙත හොරෙන් ලිපිගොනු යැවීම පිළිබද චෝදනා එල්ල වූ අතර සමාව ගැනීමෙන් පසුව ඔවුන්ව නිදහස් කෙරිණි. ජාත්‍යන්තර අපරාද අදිකරණයේ නීති කණ්ඩායම මසක කාලයක් ලිබියාවේ රදවා ගැනීමෙන් පසුව නිදහස් කෙරිණි.  නීතිඥ මිලින්දා ටේලර්ට එල්ලවූයේ රහස් ඔත්තු බැලීම පිළිබද චෝදනාවයි. ඇය හේග් නුවර බලා පිටත්ව තම සැමියා සහ දෙහැවිරිදි දියණිය සමග නැවත එකතුවීමට නියමිතය. ඔවුන්ව රදවාගෙන සිටියේ ලිබියාවේ සින්ටනා නගරයේ රැදවුම් මද්යස්ථානයකය.
Advertisements