ඉරිදා හොන්කොන්හි සිය දහස් ගණන් ජනතාව විදි බැස විරෝදතා දැක්වුහ. ඒ අතීතයේ බ්‍රිතාන්‍ය යටත් විජිතයක් වූ හොන්කොන් දේශයේ වත්මන් පාලනය පිළිබද කලකිරීම ලෝකයාට හෙළිදරවු කිරීමටයි. එහි පාලනයේ වර්තමානයේ අර්බුදකාරිත්වයක් දැකිය හැක. එය බ්‍රිතාන්‍ය පාලනයෙන් අත්මිදී චීන පාලනයට අනුගතව 15 වැනි සංවස්තරය අවස්ථාවේ මෙසේ විදි බැසගත් ජනයා නලා පිබිමින් බෙර ගසමින් සහ නොයෙකුත් ශබ්දයන් මගින් මෙසේ විරෝදය පල කළහ. ඉරිදා විරෝදතා 2003 න් පසුව එහි ඇතිවූ විශාලතම විරෝදතාව ලෙස වාර්තා වේ. සංවිදායකවරු ගණනය කරන ආකාරයට 4,00,000 ක පමණ ජනතාවක් විරෝදතා වලට සහබාගි වුහ. චීන ජනපති හු ජින්ටවෝ නිදහස් නීතිගරුක හොන්කොන්හි බුමිකාව ගැන විශ්වාසය පල කල අතර ඔහු තමන්ට හොන්කොන්හි පවත්නා ගැබුරු විරුද්දතාවන් සහ ගැටළු ගැන දැනුමක් ඇති බවද කියා සිටියේය.
Advertisements