සිරිසේන කළුආරච්චි 80 හැවිරිදි ගොවියෙකි. විවාහක 05 දරු පියෙකි. සිරි නිවස, ගොදකපල්ල, පරගස්තොට පදිංචිව සිටි. පරගස්තොට කුඩාලු වෙල්යායේ අක්කර 03 ක කුබුරේ අද ගොවියා ලෙස කටයුතු කරන්නේ සිරිසේන කළුආරච්චි මහතාය. දැන් 1948 සිට මෙම කුබුරේ වැඩ කරන සිරිසේන මහතාට එහි වැඩ කිරීම මිල්ලනිය පොලිසිය විසින් තහනම් කර තිබේ. ඔහු තහනම නොතකා වැඩ කල විට පොලිසිය නොයකුත් බලපෑම් සහ තර්ජනය කරමින් ඔහුව එහි වැඩ කිරීමෙන් වලක්වා ඇත. වහාම මෙම නීතිවිරෝදී ක්‍රියාවට මැදිහත්ව නීති විරෝදිව කටයුතු කරන මිල්ලනිය පොලිසියේ නිලදාරින්ට සහ මිල්ලනිය ගොවිජන සේවා නිලදාරින්ට විරුද්දව නීතිමය පියවර ගන්නා ලෙසත් තමාගේ අද අයිතිය ආරක්ෂා කර දෙන ලෙසත් ඔහු 2012.02.28 දින මානව හිමිකම් කොමිසමට, පොලිස්පතිට, පානදුර ජෙෂ්ට පොලිස් අදිකාරී, කළුතර ගොවි ජන සේවා කොමසාරිස්ට සහ මිල්ලනිය ප්‍රාදේශීය ලේකම්ට ලිකිතව පැමිණිලි කරන ලදී.
Advertisements