ඇමෙරිකාවේ නොබෝදා 17 හැවිරිදි නිරායුද තරුණයකු ගාතනය කෙරිණි. ඔහු ට්‍රයෝන් මාටින් වේ. ජනාදිපති බැරක් ඔබාමා මේය කෙදවාචකයක් බවත් ඒ සම්බන්දයෙන් සම්පුර්ණ විමර්ශනයක් පැවැත්විය යුතු බවත් කියා සිටියේය. ඔහු එතනින් නො නැවතිණි. ” මටත් පුතෙකු සිටියේනම් ඔහුත් ට්‍රයෝන් වැනියි” යනුවෙන් ප්‍රකාශ කිරීමට තරම් හෙතෙම නිහතමානී විය.
කහවත්තේ මවත් දියණියත් ගාතනය කිරීමෙන් පසු අපේ රටේ නායකයින් කලේ කුමක්ද? නොකළේ කුමක්ද?
Advertisements