මුතුවහන්දී පුෂ්පා ප්‍රියන්ති 36 හැවිරිදි විවාහක තිදරු මවකි. ගාල්ල කලුවලගොඩ, උරගස්මන්හන්දියේ පදිංචිව සිටි. වැලිකලගේ අජිත් වීරරත්න 36 හැවිරිදි පෙදරේරු ඇගේ සැමියා වේ.
ඇගේ සැමියාව උරගස්මන්හන්දිය පොලිසිය සෙවීම නිසා 2012.03.04 දින ඇයත් ඇගේ ඥාතීනුත් ඔහුව පොලිසියට බාරදී ඇත. එසේ බාර දුන් පුද්ගලයාට පොලිස් නිලදාරියකු පහරදිද ඇත. පසුව ඔහුව වියාජ චෝදනා මත ඇල්පිටිය මහේස්ත්‍රාත් අදිකරණයට ඉදිරිපත් කර ගාල්ල බන්දනාගාරයේ රක්ෂිත බන්දනාගාර ගත කර තිබේ. ඔහු දැනටත් රක්ෂිත බන්දනාගාර ගතව සිටි.
2012.03.06 දින ඇගේ ජංගම දුරකතනයට පොලිසියෙන් කියා කෙනෙක් කතා කර ඇත. නමුත් නම කියා නැත. එම ඇමතුම් ලැබුණු දුරකථනයේ අංකය 0783940393 වේ. මෙසේ ඇයට ඇමතුම් කිහිපයක්ම ලැබී ඇත. ඒවායින් කියා ඇත්තේ ඇයට උදවු අවශ්‍ය නම් තනියම පොලිසියට එන ලෙසයි. ඇය බැහැයි කියූ විට අපි එන්න දැයි කියා අසා තිබේ. ඒ සෑම අවස්ථාවකම සැමියාගේ ඇට කුඩු කරන බවට ඇයට තර්ජනය කර තිබේ.
ඇය මේ ගැන 2012.03.10 දින මානව හිමිකම් කොමිසම් සබාවට, ජාතික පොලිස් කොමිසම් සබාවට, පොලිස්පතිට සහ නීතිපතිට ලිකිතව පැමිණිලි කර තිබේ.
Advertisements