2012 මාර්තු මස 16 ලංකාදීප පුවත්පතේ පහත පුවත දැකිය හැකි විය.
තම වී හා එළවළු වලට සාධාරණ මිලක් දෙන්නැයි දඹුළු ගොවියෝ පිරිසක් වෙළෙඳ ඇමැති ජොන්ස්ටන් ප්‍රනාන්දු මහතාට කීහ. වෙන ගමනක් යන ගමන් එහි ආ ඇමැති වටකැරගත් ගොවීන් පැවැසුයේ වී කිලෝව රුපියල් 20ටත් අඩුවෙන් ද තක්කාලි කිලෝව රුපියල් තුන හතරකට ද අලෙවි වෙතියි ඔවුහු මැසිවිලි නැගුහ.
මේ වා බිරි හිටපු අලියෙකුට විනා වැනිම හා සමානය. මුළු රටේම ගොවීන්ගේ තත්වය මෙබදුයි. නුවර එළියේ රාබු කිලෝව රුපියලකටවත් විකිණිය නොහැක. මේ තත්වයට එකම විසදුම ගොවින් පෙළ ගැසීමකි. තවද සෙසු පිඩාවට පත් සාමාන්‍ය ජනයා සමග අත්වැල් බැද ගැනීමකි.
Advertisements