අද නුගේගොඩ සහකාර පොලිස් අදිකාරී මෙන්ඩිස් රුපියල් ලක්ෂ 10 ක අල්ලසක් ගැනීමට උත්සහ කිරීමේදී අත්අඩංගුවට ගෙන ඇත. ඒ අල්ලස් කොමිසම මගිනි. මෙපමණ මුදලක් අල්ලසක් ලෙස ගැනීමට උත්සාහ කල සහකාර පොලිස් අදිකාරිවරයකු අත්අඩංගුවට පත්වීම ලංකා ඉතිහාසයේ ප්‍රථම වරට සිදුවුවකි. මෙම අල්ලස් ගැනීමට උත්සාහ කර ඇත්තේ මවක ගෙන් සහ දියනියකගෙනි. ඔවුන්ට මහරගම පිළිකා රෝහලේ රෝගීන්ගේ ඥාතීන්ට නවාතැන් දෙන ස්ථානයක් සම්බන්දයෙන් වූ ආරවුලක් විසදා දෙන බවට පොරොන්දු වෙමින් මේ නිලදරයා අල්ලස ලබා ගැනීමට උත්සාහ කර ඇත. මේ නවාතැන් සපයන ස්ථානයේ මිට පෙර බාරකාරයාව සිටි චිවරදාරියා මත්ද්රවිය චෝදනා මත දැනට රක්ෂිත බන්දනාගාරයේ සිටි.
Advertisements