වී හා ගොවි නිෂ්පාදන පහත වැටීමටත් ඉන්ධන මිල ඉහළ දැමීමටත් එරෙහිව එප්පාවල ගොවියෝ නගරයේ සිට පෙළපාළියකින් ගියහ. ශ්‍රී ලංකාවේ අස්සක් මුල්ලක් නැර මසකට හෝ මාස දෙකකට සැරයක් සාමාන්‍ය ජනයා විදි බසිති. දීවර විදි බැසිමේදී අවාසනාවන්ත ලෙස පුද්ගලයකු ජිවිතක්ෂයට පත් විය. මෙම ජන කණ්ඩායම් වලින් නැගෙන විරෝදය ත්‍රස්තවාදියි හෝ එන් ජි ඕ වැඩයි කියා පාලකයින් කර බාගෙන සිටීම ඒවාට මිලිටරි විසදුම් සෙවීම ගැටලුව රට පුරාම වියාප්ත වන පිළිකාවක් බවට පත්වීමකි. ආසියාවේ ආශ්චර්ය කරා යන ගමනේදී ජනතාව අමතක කල අදිවේගී සංවර්දනය වූ කලි තවත් ඉජිප්තුවක්, ලිබියාවක්, සිරියාවක් බවට ලංකාවේ ඉරණම තීරණය කිරීමකි. එබැවින් වහාම රජය මේ කණ්ඩායම් සමග සාකච්චා කල යුතුව ඇත. එසේ වුවහොත් පමණක් ඇතිවිය හැකි වියසනයෙන් අත් මිදිය හැක.
Advertisements